Ingrid Larsson Haglund 

Inredningsarkitekt SIR/MSA

Examen vid Konstfackskolan i Stockholm HKS 1972

Studier i historia och arkeologi vid Göteborgs Universitet

Vid sidan av min huvudsakliga yrkesverksamhet inom inredning av offentlig miljö, design och måleri har jag också bedrivit arkivforskning rörande kök och hushåll i stormaktstidens herremanshem.

Jag har i detta ämne skrivit och illustrerat böckerna:

1600-tals recept ur greve Pers kokbok

Grevarna Brahes vinterbok 1999

Per Brahe den yngres Visingsborg 2004

Högvälborne Greve Nådigaste Herre 2010

Adlig aptit 2015

 

 

2012 tilldelades jag Jönköpings kommuns kulturstipendium 

 

 

Jag har samarbetat med stiftelsen Läckö Slott med utställningar och boken Greve Magnus kök och hushåll på Läckö Slott 2008

Uppdukad barockmåltid i Trojanska salen på Läckö Slott under utställningen Mat och makt 2005

Nedan bilder från utställningen i Stora Köket på Läckö slott


Boken Adlig Aptit tillkom 2015 i samband med att utställningen om barockmåltiden visades på Skoklosters slott. Boken är en studie av Slottsgrevarna Karl Gustaf Wrangel, Nils Brahe och Abraham Brahes hushåll under 1600- och 1700-talet.  Pris 200:-


Skokloster slott och gamla stenhuset